C-co-ban

Chương trình C để tính giai thừa của một số nguyên

Tìm hiểu giai thừa là gì? Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương,"n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên. n! = 1.2.3....n VD: 4! = 1.2.3.4 …

Chương trình C để kiểm tra số Palindrome

Số Palindrome là gì? Palindrome hay còn gọi là xâu đối xứng, xâu đối gương là tên gọi của những xâu kí tự mà khi viết từ phải qua trái hay từ trái qua phải thì xâu đó không thay đổi. VD: MADAM, IOI,… Nhờ tính chất đặc biệt đó mà có khá nhiều bài t…

Viết chương trình in ra bảng cửu chương n

Xin chào mừng các bạn đến với blog kỹ thuật lập trình C hôm nay mình sẽ chia sẽ và giới thiệu cho các bạn một bài toán in bảng cửu chương bằng ngôn ngữ lập trình C , để giải quyết được bài toán này các bạn phải hiểu quy luật về cửu chương trong toá…

Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9 C

Xin chào mừng các bạn đến với blog kỹ thuật lập trình C hôm nay mình sẽ chia sẽ và giới thiệu cho các bạn một bài toán in bảng cửu chương bằng ngôn ngữ lập trình C, để giải quyết được bài toán này các bạn phải hiểu quy luật về cửu chương trong to…

In dãy Fibonacci sử dụng đệ quy trong C

Fibonacci là dãy số kinh điển trong toán học được tìm thấy cách đây hơn 800 năm. ... Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó. Cụ thể, các số đầu tiên của dãy Fibon…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào