Collection of the best and most downloaded app store ever

[Webgame] Ngạo Kiếm Offline | Tặng 1 Tỷ KNB | Hướng Dẫn Chơi Online

 

Không có thông tin game | Game giống Thiên Long Bát Bộ PC | Vào game nhận 1 Tỷ KNB | Có thể chỉnh chơi Online với bạn bè thông qua mạng RadminVPN hoặc Hamachi


🔶Để lấy link tải các bạn nhấn đăng ký kênh và chờ khoảng 10s nha💖

1. Tải game 1 Máy ảo Server | Giải nén ở đâu cũng được.

2. Cài đặt VMware Workstation ( Máy ảo ) có thể tải tại đây : Link Download 

3. Vào thư mục Server chạy file "[1] Start VMware.bat" ( máy ảo file 3KB í ). Trong cửa sổ VMware Workstation → Chọn mục Edit → rồi chọn tiếp Virtual Network Editor → Nhấn vào card mạng VMnet8 NAT → Sửa lại Subnet IP của card mạng NAT thành 192.168.1.0 → nhấn "Apply"

4. Trên máy thật vào Control Panel → Network and Internet → Network Connections → Edit card mạng VMnet8 → sửa IPv4 thành 192.168.1.1 

5. Nhấn nút "▶ Power on this virtual machine" để chạy máy ảo server → có hỏi thì chọn "I Moved It" (  ô đầu tiên bên trái | Nếu chọn sai thì xóa thư mục server rồi giải nén làm lại nha )

6. Trong máy ảo chạy file "[1] MySQL-Apache". Chạy tiếp file "[2] Start Server"

7. Chờ server khởi động xong. khoảng 5p. Mình có để sẵn 2 trình duyệt có thể chơi Webgame năm 2021 trong thư mục Server. Các bạn dùng cái nào thì cài cái đó nha. 

8. Có thể chơi trên máy ảo luôn cũng được. Website vào game "http://192.168.1.100/"

9. Đã chỉnh sẵn vào game nhận "1 Tỷ" nguyên bảo. Muốn chỉnh lại Nguyên bảo thì vào máy ảo chạy file "Mongo Studio"

10. Hướng dẫn chơi Online với bạn bè các bạn xem video phút 17:00 nha.
Mới hơn Cũ hơn
Select The Post Label You Want To See 👇